Dalam kerjasama antara BBM dan Evercoss, terdapat dua kerjasama yang akan dilakukan. Untuk kerjasama pertama, dimana aplikasi BBM akan di pre-install di gadget Android